Техно БГ ООД

 

Тел./факс: 032/95-28-85, GSM: 0888 939 286
  


Техно БГ ООД


За нас:

 

Фирма Техно БГ е създадена от специалисти с висока квалификация (над 15 години) и е специализирана в следните области:

Ремонт, техническо обслужване, доставка, монтаж, консултация, инженеринг, проектиране на комплексно оборудване за товаро-разтоварна техника (товаро-разтоварни терминали), пунктове за разтоварване на камиони, производство на утвърдени европейски производители. Товаро-разтоварителните терминали (пунктове) са необходимост и европейски стандарт за лесно и правилно разтоварване на стоки и различни товари в промишлени предприятия, логистични центрове, спедиторски фирми, митници, складове, търговски центрове, предприятия за ХВП, интермодални терминали и ЖП рампи.

 

І. Товаро-разтоварната техника (товаро-разтоварни терминали), пунктове за разтоварване на камиони.

Под комплексен товаро-разтоварителен терминал (пункт) се разбира оборудване, осигуряващо входно-изходния поток на стоки и включващо следните компоненти:

1.1.       Механични товаро-разтоварни рампи

1.2.       Алуминиеви и метални ръчни рампи за камиони, бусове, мотори и строителна техника

1.3.       Рампи за железопътни вагони

1.4.       Малки ножични мобилни рампи за промишлени предприятия, предприятия за хранително-вкусовата промишленост и други

1.5.       Телескопични ролкови, разтягащи се, разтоварващи платформи за пакетирани товари

1.6.       Ръчни товарни колички, товарни приспособления за мотокари и други

1.7.       Електро-хидравлични товаро-разтоварни рампи

1.8.       Електрохидравлични товарни рампи:

- за контейнери

- за джъмбо ремаркета (по-ниски)

1.9.       Товарни шлюзове

1.10.   Ножични електро-хидавлични повдигащи платформи

1.11.   Уплътняващи ръкави за товарни пунктове

1.12.   Разтегателни ножични уплътняващи ръкави за товарни пунктове

1.13.   Гумени буфери с метални планки за товарни пунктове

1.14.   Водачи за паркиране – необходими за правилно паркиране на камиона в товарния пункт

1.15.   Система за автоматично застопоряване на тир камиони, паркирали в товаро-разтоварен пункт. Системата гарантира напълно безопасността на операциите на товаро-разтоварване

1.16.   Мобилни рампи

1.17.   Нестандартни решения, конструктивно необходими решения и други

 

 ІІ. Индустриални врати – задвижвания за врати

2.1         Секционни термоизолирани врати

2.2         Сгъваеми термоизолирани врати:

- вертикални сгъваеми врати

- с хоризонтални сгъваеми врати

2.3         Плъзгащи се термоизолирани врати:

- еднокрили

- двукрили, многокрили

- голямогабаритни врати – за самолетни хангари и други

- специални врати за хранително-вкусовата промишленост

- комбинирани врати

- врати за депа за отпадъци и други екологични фирми

2.4         Пожароустойчиви врати – еднокрили, двукрили, плъзгащи се

2.5         Ролетни врати

2.6         Бързоподвижни врати

2.7         РVС прозрачни завеси

2.8         РVС – летяща врата (прозрачна)

2.9         Облицовки от РVС материал за мотокари, електрокари и машини

2.10     Задвижвания за секционни, ролетни врати и други

 

Гаражни врати

2.11     Секционни гаражни врати

2.12     Махови гаражни врати

2.13     Ролетни гаражни врати

2.14     Портали и задвижвания за портали

 

 

 

ІІІ. Доставка на товаро-захватни съоръжения, товароповдигащи съоръжения за промишлени предприятия, търговски складове, логистични центрове, мобилни автокранове и други:

3.1 Стоманени сапани – различни диаметри

3.2. Паяци от стоманени сапани – различни товароносимости

3.3. Полиестерни повдигащи сапани с уши

3.4. Паяци от полиестерни сапани с уши

3.5. Куки, шегели

3.5. Вериги свързващи елементи за тях

3.6. Захвати за ламарина и други аксесоари

3.7. Специални захвати

3.8. Специална метална кабина за повдигане с вилици на мотокар

 

Услуги:

(сервиз, ремонт, техническо обслужване, абонаментно обслужване, обслужване по договор)

Фирма Техно БГ е специализирана в ремонт, техническо обслужване, доставка и монтаж, консултации, инженерингна всички видове електрохидравлични изравнители за рампи, повдигателни ножични платформи, уплътняващи ръкави, всички видове секционни врати, пожароустойчиви врати, монтирани от различни производители на различни обекти в страната.

Техно БГ извършва качествени експресни сервизни услуги на товаро-разтоварните пунктове и техните елементи като услугите са с добро качество и поносими цени. Поради огромния си опит в обслужването на товаро-разтоварна техника Техно БГ обслужва бързо и качествено в срок, като извършва комплексен ремонт на всички елементи на товаро-разтоварния пункт, а именно: секционни врати, електрохидравлични изравнители, уплътняващи ръкави и други като ремонтът (обслужването-гаранционно и извънгаранционно) обхваща различни видове изравнители, рампи, врати, задвижвания и други, които са от различни европейски производители и фирми, намиращи се в логистични складове, промишлени фирми, търговски фирми, хранително-вкусови фирми, индустриални зони и други промишлени предприятия.

Техно БГ извършва предварителна техническа консултация за даден обект, както и последващ технически контрол на изпълнението на доставката и монтажа.

Техно БГ предлага продукти от утвърдени европейски производители с пълна техническа документация, придружени с всички евросертификати.

Уважаеми клиенти, не се колебайте да се обадите за консултация и уточняване на технически данни.


За нас (снимки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

Край на паданията от товарната платформа

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
web: Idea Studio Ltd.


"Техно БГ" ООД, 4003 гр. Пловдив, Бул. "България" №101 / DMCA.com