Тел./факс: 032/95-28-85, GSM: 0888 939 286
Техно БГ ООД

 

Продукти и услуги:

 

Фирма Техно БГ предлага следните продукти и услуги:

 

Продукти

І. Товаро-разтоварната техника (товаро-разтоварни терминали), пунктове за разтоварване на камион се състои от следните елементи:

1.1.       Механични товаро-разтоварни рампи служат за изравняване на нивото между рампата и камиона – биват няколко вида, част от тях могат да се движат по релса по дължина на рампата (ръчни) с различни дължини и широчина, в зависимост от техническите изисквания, имат по-малко изравняване ± от камиона към рампата и различни товароносимости.

 


 

1.2.       Алуминиеви и метални ръчни рампи за камиони, бусове, мотори и строителна техника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.       Рампи за железопътни вагони

 


 

1.4.       Малки ножични мобилни рампи за промишлени предприятия, предприятия за хранително-вкусовата промишленост и други

 

 

 

1.5.       Телескопични ролкови, разтягащи се, разтоварващи платформи за пакетирани товари

 

 

 

 

1.6.       Ръчни товарни колички, товарни приспособления за мотокари и други

 

 

 

 

1.7.       Електро-хидравлични товаро-разтоварни рампи

Електрохидравличния изравнител за рампа служи за изравняване разликата в нивото между различно високите камиони и товарните платформи на предприятието, по този начин товарът може да бъде изкаран от камиона или внесен в него само с едно движение в хоризонтална посока.

Подвижната товарна електрохидравлична платформа представлява самоносеща стоманена конструкция (няколко вида) с динамична товароспособност от 60 kN (6 тона), 80 kN (8 тона), 100 kN (10 тона) и максимален низходящ – възходящ наклон 12,5%. Електрохидравличния изравнител е със двуцилиндрова система с два клапана. Автоматичните клапани за аварийна блокировка фиксират рампата с товара при преждевременно тръгване на камиона. Самата рампа е изпълнена от рифелова ламарина и има стоманена, излизаща напред устна от 1 м. Електрохидравличните рампи съответстват на европейските стандарти и директиви и са произведени във водещи европейски фирми.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.       Електрохидравлични товарни рампи:

- за контейнери

 

- за джъмбо ремаркета (по-ниски)

 

 

1.9.       Товарни шлюзове – те са комплексно решение на готов товарен пункт, поставен пред сградата под съответния ъгъл, който включва следните готови елементи, които пристигат и се сглобяват на място:

- изравнител, уплътняващ ръкав, секционна врата, метална носеща рамка за изравнител, метална носеща рамка за панели, панели за затваряне на товарния шлюз и други всичко комплект.

 

 

1.10.   Ножични електро-хидавлични повдигащи платформи – слуги за изравняване на нивото на платформата на камиона и бетоновата рампа, като се сгъне в начално положение е около 300 мм на нивото на гумите на камиона – със различни размери на платото и издигането на височината. На тези платформи се прави бетоново гнездо, съгласно изискванията.

 

 

 

1.11.   Уплътняващи ръкави за товарни пунктове – служи за предпазване при разтоварване на стоката през рампата, както и за запазване на температурата при разтоварване на стока през хладилни складове, хладилни камиони и други, като създава едно общо товаро-разтоварно пространство с еднаква температура и условия за разтоварване. Уплътняващия ръкав представлява двуслойна, армирана еластична гума с дебелина 3 мм и покритие с висока износоустойчивост и якост, конструкцията е тристранна предна и задна рамка, която е гъвкава и в горната част е предвидено водоотичане с водооттоци като платното е с повишена защита от вятър, черно на цвят с бели сигнални ленти за ориентир на шофьорите при паркиране.

 

 

1.12.        Разтегателни ножични уплътняващи ръкави за товарни пунктове – служат за предпазване на стоката при разтоварване през рампата, както и запазване на температурата, като образуват едно общо товарно пространство – особеността при ножичните уплътняващи ръкави е следната – те могат да се разпъват напред до необходимото ниво, за да влезе камиона в тях, когато се разтоварва стоката. След това самия ръкав може да се прибере назад до сгънато положение максимално прибрано към стената, като вече на самата рампа може мотокара да върви в надлъжна посока пред самия уплътнител.

 

 

 

 

1.13.   Гумени буфери с метални планки за товарни пунктове − служат за поемане на удара (усилието) при паркиране на камиона в товарния пункт – биват няколко вида, съгласно дебелината на гумения буфер

– 90 х 250 х 500 мм    

 140 х 250 х 500 мм – металната носеща планка е задължително условие за правилно закрепване на гумения буфер.

1.      Металната носеща планка се закрепва към бетонната рампа с анкерни болтове и след това на нея се закрепва гумения буфер, което спомага за удължаване на живота на гумените буфери и правилното им закрепване и относително правилното им поставяне спрямо паркиралите камиони.

 

 

 

 

 

 

 

1.14.        Водачи за паркиране – необходими за правилно паркиране на камиона в товарния пункт, за да не разрушава секционната врата, уплътняващия ръкав и другите елементи на товарния пункт.

 

 

 

1.15.        Система за автоматично застопоряване на тир камиони, паркирали в товаро-разтоварен пункт. Системата гарантира напълно безопасността на операциите на товаро-разтоварване

 

 

Автоматично засичане / Оптимална блокировка

Блокиращия лост се приспособява сам към различните видове колела, височината на блокировката е пропорционална на диаметъра, позволявайки по този начин защита на интегритета на калниците.

Електрохидравличната система за автоматично застопоряване на камиони е надеждна и здрава и гарантира безопасността на операциите по натоварване и разтоварване, предотвратявайки всяко движение на превозното средство, независимо дали е преднамерено или не.

Системата се инсталира бързо и лесно от нашите екипи като се свързва с вече наличните изравнителни платформи и секционни врати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16.   Мобилни рампи – електрохидрвлични и хидравлични (ръчни) – са подходящи за складове, където няма претоварна рампа и мотокарът трябва да се качи от кота 0 направо на камиона и има място да се завърти рампата в двора във всяко едно положение. Те могат да се захващат за специално ухо с мотокара или електрокар и да се придвижват и прецезират към камиона. Товароносимост – 4 т., 8 т, 12 т.

Дължина – приблизителна около 13 метра

Ширина – приблизителна около 2,40 метра

Мобилните рампи могат да се използват на големи търговски складове, литища, митнически складове, промишлени предприятия и други.

 

 

 

 

1.17.    Нестандартни решения, конструктивно необходими решения и други

 

 

 

 


ІІ. Индустриални врати – задвижвания за врати

 

2.1. Секционни термоизолирани врати – изработени са от сандвич панели с дебелина на ламарината 0,7 мм от двете страни с полиестерно покритие, коефициент на топлоизолация 0,40 W/m2, тъй като вътре има пенополеуретанова пяна между двете ламарини. Богата цветова гама, като допълнителни екстри – вградена пешеходна врата, прозорци, дистанционни управления и други. Секционните врати могат да се издигат нагоре под тавана, при много различни височини на издигане и монтаж, което ги прави универсално решение за товаро-разтоварен пункт.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Сгъваеми термоизолирани врати:

- вертикални сгъваеми врати

 

 

 

 

 

 

 

 

- с хоризонтални сгъваеми врати

 


 

2.3. Плъзгащи се термоизолирани врати:

- еднокрили

- двукрили, многокрили

 

 

- голямогабаритни врати – за самолетни хангари и други

 

 

 

 

 

 

 

 

- специални врати за хранително-вкусовата промишленост

 


- комбинирани врати

 


- врати за депа за отпадъци и други екологични фирми


 

2.4. Пожароустойчиви врати – еднокрили, двукрили, плъзгащи се – служат за предпазване (задържане) за известно време на възникналия пожар – различни пожароустойчивости – 30, 60, 90, 120 минути и други, различни стандартни цветове.

 

 

 

 

 

 

2.5. Ролетни врати  - са добро конструктивно решение, там където от вътрешната страна на отвора няма място за секционни или други видове врати – ролетките биват метални и термо ролетки – различни размери.

 

  

 

 

 

2. 6. Бързоподвижни врати това са врати на които платното е от ПВЦ материал с прозоречна част и високоскоростно отваряне и затваряне (до 1 метър в секунда). Бързата врата може да има няколко начина за отваряне и затваряне – с дистанционно, с активна намотка в пода, с въженце и други. Бързоподвижните врати намаляват загубата на топлина в производствените помещения, като съответно не възпрепятстват трафика през вратата. Те са различни размери, богата цветова гама, различни екстри – дистанционни управления, ветроустойчивост и други, гаранция 24 месеца.

   

 

2.7. РVС прозрачни завеси – материала е прозрачна гъвкава материя с различна дебелина – 2, 3, 4 мм и широчина – 200, 300, 400 мм с дължина за конкретния отвор. Завесите ограничават температурните влияния от двете страни на отвора – като се преминава свободно през тях. Монтажът се изпълнява – като всяка лента се застъпва с предишната и следващата. Видове ПВЦ ленти – гладка, двойно оребрена (за преминаване на мотокар), за плюсови температури и за минусови температури.

 

 

2.8. РVС – летяща врата (прозрачна) – служи за разделяне на помещения с различна температура като през нея преминават мотокари с товари и други.

 

 

 

 

2.9. Облицовки от РVС материал за мотокари, електрокари и машини – служат за предпазване на шофьора на мотокара и електрокара при неприятни атмосферни условия, зимата, като облизовката може в лятно време да бъде навита в изходно положение, съгласно снимковия материал. Всичко се изпълнява по актуални размери и се монтира на място – с копчета и специални дзипове и плексигласов лист в предната челна част на електрокара или облицованата машина.

 

 

2.10. Задвижвания за секционни, гаражни, ролетни врати и други – работим с европейския производител на задвижвания за секционни, гаражни, ролетни врати и други „Бенинка“ – Италия – с отлично качество и приемливи цени

    

  

 

Двигатели за портални (двукрили), плъзгащи врати, ролетки, секционни врати и др.

Гаражни врати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Секционни гаражни врати

2.12. Махови гаражни врати

2.13. Ролетни гаражни врати

2.14. Портали и задвижвания за портали

 

ІІІ. Доставка на товарозахватни съоръжения, товароповдигащи съоръжения за промишлени предприятия, търговски складове, логистични центрове, мобилни автокранове и други:

 

    

 

 

3.1. Стоманени сапани – различни диаметри

3.2. Паяци от стоманени сапани – различни товароносимости

3.3. Полиестерни повдигащи сапани с уши

3.4. Паяци от полиестерни сапани с уши

3.5. Куки, шегели

3.5. Вериги свързващи елементи за тях

3.6. Захвати за ламарина и други аксесоари

3.7. Специални захвати

3.8. Специална метална кабина за повдигане с вилици на мотокар

 

 

УСЛУГИ – СЕРВИЗ, РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНИ ИЗРАВНИТЕЛИ, НОЖИЧНИ РАМПИ, СЕКЦИОННИ ВРАТИ, РОЛЕТКИ И ДРУГИ:

 

Фирма Техно БГ е специализирана в ремонт, техническо обслужване, доставка и монтаж, консултации, инженеринг на всички видове електрохидравлични изравнители за рампи, повдигателни ножични платформи, уплътняващи ръкави, всички видове секционни врати, пожароустойчиви врати, монтирани от различни производители на различни обекти в страната.

Техно БГ извършва качествени експресни сервизни услуги на товаро-разтоварните пунктове и техните елементи като услугите са с добро качество и поносими цени. Поради огромния си опит в обслужването на товаро-разтоварна техника Техно БГ обслужва бързо и качествено в срок, като извършва комплексен ремонт на всички елементи на товаро-разтоварния пункт, а именно: секционни врати, електрохидравлични изравнители, уплътняващи ръкави и други като ремонтът (обслужването-гаранционно и извънгаранционно) обхваща различни видове изравнители, рампи, врати, задвижвания и други, които са от различни европейски производители и фирми, намиращи се в логистични складове, промишлени фирми, търговски фирми, хранително-вкусови фирми, индустриални зони и други промишлени предприятия.

Техно БГ извършва предварителна техническа консултация за даден обект, както и последващ технически контрол на изпълнението на доставката и монтажа.

Техно БГ предлага продукти от утвърдени европейски производители с пълна техническа документация, придружени с всички евросертификати.

Уважаеми клиенти, не се колебайте да се обадите за консултация и уточняване на технически данни.

 

web: Idea Studio Ltd.


"Техно БГ" ООД, 4003 гр. Пловдив, Бул. "България" №101 / DMCA.com